Quỹ DCVFM

Biểu đổ so sánh tăng trưởng của 03 quỹ DCDS, DCBC , SCA

Thế là, một tuần lại trôi quá. Mình đã tập hợp dữ liệu của 03 quỹ là DCDS; DCBC và Quỹ SCA.

Từ đó vẽ lên biểu đồ tăng trưởng, so sánh hiệu quả hoạt động của 03 quỹ như thế nào.

So sanh Bieu do hoat dong cua 03 quy

Lấy mốc từ ngày 16/09/2021 trở đi để so sánh. Mỗi khi TTCK biến động tăng, giảm mạnh, thì đều tác động tương ứng tới các quỹ chủ động.

Theo như biểu đồ thì sự tăng trưởng lần lượt là: DCBC, DCDS và xếp thứ 3 là SCA.

Ngoài ra xem kỹ, khi TTCK giảm điểm mạnh, quỹ chủ động SCA bị rớt mạnh nhất so với các quỹ khác.

 

Facebook Comment

About the author

nguyenchung89

Leave a Comment