Quỹ DCVFM

Cập nhật danh mục đầu tư các Quỹ tháng 01/2022

Một khi đã đầu tư vào Quỹ mở, điều mà mọi người quan tâm một phần trong số đó là Danh mục đầu tư của các quỹ. Tìm hiểu xem trong danh mục của Quỹ mình đầu tư bao gồm những cổ phiếu nào?

Sự tăng trưởng của Quỹ đầu tư phụ thuộc vào tỷ lệ mà Quỹ phân bổ cho cổ phiếu nào? Sự tăng trưởng của các cổ phiếu có trong quỹ.

Sau đây, taichinhvn.org sẽ liệ kê danh mục đầu tư của các Quỹ cân bằng & Quỹ tăng trưởng của hầu hết các quỹ phổ biến.

Danh mục đầu tư của quỹ Vinacapital

Hiện nay, Quỹ của Vincapital có 02 quỹ mở phổ biến là VEOF và VESAF. Mỗi quỹ có một cơ cấu danh mục đầu tư khác nhau.

Quỹ VEOF thì đầu tư vào nhóm các cổ phiếu Bluechip tức nhóm các cty có vốn hóa lớn. Danh mục đầu tư của các quỹ như sau:

5 Danh muc dau tu quy VEOF

Các thông tin về mức phí mua, phí bán, tham khảo chi tiết ở bài viết: https://taichinhvn.org/quy-veof-vinacapital-dau-tu-co-phieu-hung-thinh/

Còn quỹ VESAF thì đầu tư vào các nhóm cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ. Tùy vào từng thời điểm, dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu nào thì quỹ đó sẽ phát triền nhanh.

6 Danh muc dau tu quy VESAF

Nắm các thông tin về thời gian mua, phí mua và phí bán theo bài viết: https://taichinhvn.org/quy-vesaf-vinacapital-dau-tu-vao-dau/

Danh mục quỹ đầu tư dragon capital (Quỹ DCDS)

Cứ mỗi tháng, tình hình kinh tế vi mô thay đổi, do đó các quỹ đầu tư cũng phải cập nhật danh mục của mình cho phù hợp với thị trường.

Quỹ DCDS là Quỹ cân bằng, được thể hiện ở việc phân bổ nguồn vốn danh cho 80% là cổ phiếu và 20% trái phiếu. Điều đó cho thấy khi thị trường tăng, không tăng quá cao, còn khi thị trường nhờ vào 20% cổ phiếu mà không giảm quá sau so với các quỹ chỉ tập trung 100% cổ phiếu.

Sau đây là danh mục của quỹ đầu tư DCDS được cập nhật vào tháng 01/2021.

1 DCDS Danh muc dau tu theo nghanh
Danh mục đầu tư

Mình đã từng viết bài review về quỹ DCDS, các bạn tìm hiểu thêm về hiệu quả đầu tư: https://taichinhvn.org/phan-tich-hieu-qua-cua-quy-dcvfm/

Danh mục đầu tư của quỹ DCBC (Dragon Capital)

Quỹ DCBC là quỹ cổ phiếu, do đó việc phân bổ nguồn vốn hầu như đều dành gần 100% là cho cổ phiếu. Thị trường thay đổi liên tục, vì vậy các Quỹ cũng phải cập nhật danh mục đầu tư cổ phiếu cho phù hợp với thị trường.

Sau đây là danh mục đầu tư của quỹ DCBC của Dragon Capital

3 Danh muc dau tu quy DCBC
4 Danh muc dau tu quy DCBC

Mình đã từng viết bài review về quỹ DCBC, các bạn tìm hiểu thêm về hiệu quả đầu tư: https://taichinhvn.org/danh-gia-chung-chi-quy-dcbc-vfmvf4/

Danh mục đầu tư quỹ sca

Về phân bố tài sản vào các nghành nghề chiếm tỷ trọng lớn như sau:

7a Danh muc dau quy SSI SCA theo nghanh

Phân bổ nguồn vốn vào các Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn. Khi các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục tăng, thì làm cho giá trị tài sản của quỹ tăng lên. Do đó, nhà đầu tư sẽ có lãi.

7 Danh muc dau quy SSI SCA theo nghanh

Đọc thêm, phí mua & phí bán của quỹ mở SSI-SCA: https://kynangvanphong.com/danh-gia-chung-chi-quy-ssi-sca/

Facebook Comment

About the author

nguyenchung89

Leave a Comment