SAVENOW

Đầu tư số SaveNow là gì?

Cách thức hoạt động của SaveNow

Các bước đầu tư tại SaveNow

Danh mục đầu tư tại SaveNow

Các gói đầu tư của SaveNow được chia thành các gói như sau:

SAVENOW-1
  • An Toàn
  • Cẩn trọng
  • Cân bằng
  • Mạo hiểm
  • Đầu tư


Sự khác biệt trong các gói này, là tỷ lệ giữa trái phiếu, cổ phiếu và quỹ ETF là khác nhau. Càng an toàn thì tỷ lệ của quỹ trái phiếu càng cao, càng mạo hiểm thì tỷ lệ quỹ cổ phiếu và ETF càng lớn.

SAVENOW-2
(Lợi nhuận gói đầu tư)

Nó tỷ lệ thuận với lợi nhuận, càng mạo hiểm thì lợi nhuận càng cao

Biểu phí đầu tư tại SaveNow

Biểu phí của SaveNow được chia cụ thể như sau:
Phí đăng ký: Miễn phí
Phí đầu tư: Miễn phí
Phí rút (khi bán CCQ): Miễn phí khi đầu từ >= 05 tháng
Phí duy trì tài khoản: 0,09%/ tháng, tối đa là 25.000 vnd/ tháng

Một số quỹ đầu tư trên Save Now

Câu hỏi thường gặp SaveNow

Facebook Comment

About the author

nguyenchung89

Leave a Comment