Quỹ DCVFM

Hiệu quả khi đầu tư Quỹ trái phiếu VCBF-FIF

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF (“Quỹ VCBF-FIF”) là quỹ mở trái phiếu với 100% tài sản của Quỹ được đầu tư vào các trái phiếu có chất lượng tín dụng tốt.

 

VCBF-FIF

Facebook Comment

About the author

nguyenchung89

Leave a Comment