Quỹ DCVFM

Hiểu về thời gian khớp lệnh của quỹ DCDS

Hiện nay nhiều nhà đầu tư mới vẫn chưa hiểu rõ về thời gian chuyển tiền để mua quỹ DCDS và khi nào quỹ DCDS sẽ khớp lệnh. Và khi khớp lệnh thì giá DCDS được lấy như thế nào? Bài viết sau đây sẽ làm rõ từng thắc mắc, giúp nhà đầu tư lựa chọn thời điểm chuyển tiền để mua phù hợp

Bài viết sau, áp dụng việc mua quỹ DCDS trực tiếp từ Dragon Capital. Nếu mua qua các ứng dụng Fintech trung gian như Finhay, Tikop hoặc Infina sẽ có mốc thời gian khác nhau tương ứng. Nhà đầu tư chú ý nhé.

Quy DCDS 2

Thời gian chuyển tiền

Thời gian chuyển tiền đề cập đến thời gian mà Ngân hàng giám sát của Quỹ nhận được tiền của nhà đầu tư. Chứ không phải là thời gian mà Nhà đầu tư chuyển khoản.

Nếu hôm nay là 07 sáng ngày 04/10/2021 nhà đầu tư chuyển tiền cho ngân hàng giám sát trước 14h30. Sẽ ghi nhận và mua được giá NAV của ngày 04/10/2021.

Đứng tại thời điểm vào lúc 07h sáng, TTCK của ngày 04/10/2021 vẫn chưa giao dịch xong, do đó nhà đầu tư chưa thể xác định được NAV của ngày 04/10/2021 là bao nhiêu.

Thời điểm đóng cửa giao dịch

Trong ngày 04/10/2021, khi thị trường giao dịch chứng khoán đóng cửa vào lúc 14h45 cũng là thời điểm chốt các giao dịch của các cổ phiếu thuộc danh mục quỹ DCDS từ đó là cơ sở để tính toán NAV của Quỹ.

Thời điểm tính NAV của quỹ

Sau khi đã có dữ liệu từ ngày 04/10/2021. Công việc tính NAV của Quỹ thuộc về nhiệm vụ của Ngân hàng hàng giám sát.

Sau khi có kết quả NAV từ Ngân hàng giám sát, quỹ có trách nhiệm cập nhật thông tin lên trang chủ của mình để nhà đầu tư update.

Từ đó thông tin NAV của quỹ có update tiếp tục qua các ứng dụng trung gian như Fmarket, finhay, tikop, infina.

Thời điểm khớp lệnh mua

NAV mà nhà đầu tư mua là kết quả của việc giao dịch thuộc ngày 04/10/2021, và được trả kết quả thường vào lúc 18h của ngày 05/10/2021.

Minh họa về quy trình khớp lệnh của quỹ DCDS

  • Ngày 11/mm/yyyy, nhà đầu tư tiến hành đặt lệnh và chuyển tiền đến ngân hàng giám sát của quỹ trước 14h30
  • Trong ngày 11/mm/yyyy khi thị trường chứng khoán giao dịch xong, sau 15h hàng ngày sẽ có kết quả của chỉ số VN-Index
  • Ngân hàng giám sát tính NAV của Quỹ của kết quả giao dịch trên thị trường chứng khoán ngày 11/mm/yyyy
  • Qua ngày 12/mm/yyyy, Quỹ sẽ tiến hành khớp lệnh số tiền mà nhà đầu tư chuyển vào, dựa vào NAV của ngày 11/mm/yyyy
  • Trả kết quả thường vào lúc 18h ngày 12/mm/yyyy.
Quỹ DCDS
(Hình ảnh từ DCVFM)

Facebook Comment

About the author

nguyenchung89

Leave a Comment