Quỹ DCVFM

Phân tích quỹ DCDS trong 19 năm

Để nắm được một cách tổng quát về quỹ DCDS, cách nhanh nhất là chúng ta phân tích dữ liệu quá khứ.

thong ke tang truong Quy DCDS

Sau đây là dữ liệu NAV của 17 năm, mình đã tổng hợp từ trang chủ của Quỹ DCDS. Thông qua dữ liệu, chúng ta thấy rằng quỹ DCDS có năm tăng trưởng rất mạnh, có năm tăng trưởng âm.

18-TTCK

Từ việc tăng trưởng âm này, chúng ta nhìn nhận lại thời điểm của TTCK cho thấy.

  • Năm 2008 là thời điểm khủng hoảng kinh tế, sau khi xác lập đỉnh, thì nó giảm mạnh gần như là không phanh cho đến đầu năm 2018.
  • Vào năm 2018 sau khi đạt đỉnh, lại giảm mạnh kéo dài gần 02 năm liền, trải qua giai đoạn Covid19 cho đến đầu năm 2021 mới phục hồi.

Mọi diễn biến trên TTCK đều phản ánh vào kết quả hoạt động của quỹ.

Tuy rằng, có năm Quỹ tăng trưởng tốt, có năm quỹ giảm. Nhưng nếu nhà đầu tư kiên trì đầu tư lâu dài, thì mang lại kết quả rất tốt.

Qua phân tích cơ bản, đầu tư trong vòng 17 năm, mang lại Lợi nhuận là 891%, tương ứng với Trung bình năm là 52%.

thong ke tang truong Quy DCDS-2

Hiện tại, để giúp đỡ các bạn mới đầu tư, chưa có kiến thức, mình có lập Group hỗ trợ, thảo luận như sau: Nếu mọi người cần có thể Join https://zalo.me/g/vqouxy836

thong ke tang truong Quy DCDS-3

Tải ứng dụng đầu tư quỹ mở

Lưu ý: Chỉ cần tài theo Link và đầu tư là nhận được tiền thưởng, không cần nhập mã giới thiệu (ngoài trừ Finhay thì phải nhập)

Ứng dụng đầu tư và tích lũy Finhay

Logo 2

Ứng dụng đầu tư và tích lũy Tikop

Logo 2

Ứng dụng đầu tư và tích lũy INFINA

Logo 2

 

Facebook Comment

About the author

nguyenchung89

Leave a Comment