FINHAY

Thống kê tỷ lệ cổ phiếu trái phiếu ETF trong 05 linh vật Finhay

Chúng ta đều biết rằng, mỗi Linh vật mà Finhay định nghĩa, đều có thống kê tỷ lệ cổ phiếu trái phiếu ETF trong Finhay như thế nào. Từ đó xác định mức độ an toàn, và lợi nhuận tương đối trong các Linh vật. Sau đây cùng taichinhvn.org đi lần lượt qua từng Linh vật để phân tích nhé.

Tỷ lệ cổ phiếu trái phiếu ETF- Rùa Hoàn Kiếm.

ty le co phieu trai phieu ETF-01

Theo như bảng phân bổ trên, thì cấu trúc của Rùa hoàn kiếm hoàn toàn là 100% Trái phiếu. Hình ảnh bên dưới là so sánh % lợi nhuận giữa đầu tư gói Rùa với lãi suất gửi ở ngân hàng.

Lợi nhuận đầu tư gói Rùa hoàn kiếm thể hiện ở biểu đồ sau:

bieu do cua rua-01

Tỷ lệ cổ phiếu trái phiếu ETF- Cò Trắng.

ty le co phieu trai phieu ETF-02

Sang đến linh vật Cò trắng thì tỷ lệ cổ phiếu trái phiếu ETF đã có sự điều chỉnh tương đối. Trái phiếu chỉ còn lại 80%, và phần còn lại Cổ Phiếu và Quỹ ETF.

Lợi nhuận đầu tư gói Cò Trắng thể hiện ở biểu đồ sau:

bieu do cua co trang finhay-02

Tỷ lệ cổ phiếu trái phiếu ETF- Voi Rừng.

ty le co phieu trai phieu ETF-03

Tiếp đến linh vật Voi Rừng thì tỷ lệ cổ phiếu trái phiếu ETF đã có sự điều chỉnh tương đối hơn so với Cò Trắng. Trái phiếu chỉ còn lại 70%, giảm đi 10% so với Cò Trắng. Nó vẫn còn khá an toàn với tỷ lệ 70%/30% và phần còn lại Cổ Phiếu và Quỹ ETF

bieu do cua Voi Rung finhay-02

Tỷ lệ cổ phiếu trái phiếu ETF- Sao La.

ty le co phieu trai phieu ETF-04

Sang đến Linh vật Sao La, sự thay đổi diễn ra rất mạnh mẽ. Tỷ lệ trái phiếu giảm mạnh đi 50% so với Voi Rừng, từ 70% xuống còn 35%. Phần chênh lệch đó sẽ được chuyển sang để đầu tư các quỹ cổ phiếu và quỹ hoán đổi danh mục ETF.

bieu do cua sao la finhay-02

Do tỷ lệ cổ phiếu giờ đây đã chiếm một tỷ trọng lớn, và các quỹ cổ phiếu có tần suất giao dịch hàng ngày. Nên chỉ cần 1 biến động nhỏ tăng lên hay giảm xuống của thị trường chứng khoán thì lợi nhuận sẽ tác động thấy rõ.

Tỷ lệ cổ phiếu trái phiếu ETF- Trâu nước.

ty le co phieu trai phieu ETF-05

Với Linh vật Trâu nước, sự thay đổi diễn ra rất mạnh mẽ so với Sao la. Tỷ lệ Trái phiếu giảm mạnh đi hơn 60% so với Sao, từ 35% xuống còn 12%. Phần chênh lệch trên sẽ được chuyển sang để đầu tư các quỹ cổ phiếu và Quỹ hoán đổi danh mục ETF.

bieu do cua Trau Nuoc finhay-02

Vì vậy, khi thì trường tăng, các quỹ cổ phiếu làm ăn hiệu quả giúp cho Trâu nước tăng nhanh và ngược lại. Vì vậy Finhay khuyến khích nhà đầu tư nên đầu tư thời gian dài đối với Trâu nước lên tới 3- 5 năm.

Như hình trên vào giai đoạn tháng 04/2020 thị trường xuống đáy, thì Trâu nước cũng xuống theo. Nhưng sau đó thị trường hồi phục thì đã vượt lỗ và có lợi nhuận hơn rất nhiều, so với lãi suất gửi ngân hàng.

Tổng quát sự thay đổi tỷ lệ cổ phiếu trái phiếu ETF của các Quỹ.

ty le co phieu trai phieu ETF-06

Nhìn vào bảng thống kê và phân tích trên. Chúng ta thấy qua từng Linh vật, tỷ lệ trái phiếu giảm dần, và dần chuyển sang Cổ phiếu và Quỹ ETF. Nó có ý nghĩa là sự an toàn được giảm dần, đồng thời đi kèm với sự an toàn giảm dần là lợi nhuận sẽ tăng tăng lên đang kể.

Ngoài ra, Finhay có 1 tùy chọn khác là Quỹ tự chọn, để cho người dùng tự custom %, và chọn các quỹ mà họ muốn đầu tư vào. Không theo khuôn phép của ứng dụng Finhay đã định nghĩa sẵn.

Download ứng dụng đầu tư & tích lũy FINHAY

Mã giới thiệu: 0917 699 693

Apple Store

GooglePlay

 

Facebook Comment

About the author

nguyenchung89

1 Comment

Leave a Comment