ONUS

[ONUS] Tính năng cấp độ VIP trên ứng dụng ONUS

Cấp độ VIP của thành viên được chia theo nhiều cấp, mỗi cấp có những yêu cầu và quyền lợi khác nhau. Ở ứng dụng ONUS chúng ta cũng thấy họ chia theo nhiều cấp độ khác nhau.

Dựa trên số lượng ONUS mà chúng ta đang có trên ứng dụng, ONUS chia thành nhiều cấp, mỗi cấp có những quyền lợi riêng, cấp càng cao thì quyền lợi các được nhiều.

Danh sách cấp độ VIP trên ONUS

Sau đây là các cấp bậc VIP trên ứng dụng của ONUS

VIP 0: Đối với tài khoản chưa thực hiện KYC
VIP 1: Đối với tài khoản đã thực hiện KYC cơ bản
VIP 2: Đối với tài khoản đã KYC nâng cao

VIP 3: Cộng tác viên
VIP 4: Đối tác kinh doanh cấp cao
VIP 5: Đối tác kinh doanh cấp khu vực
VIP 6: Đối tác kinh doanh cấp quốc gia
VIP 7-8-9: Đối với tài khoản đạt hạn mức giao dịch theo yêu cầu

Như ở trên chúng ta thấy, từ cấp bậc VIP 2 trở lên, thì chúng ta có thể thực hiện gần như toàn bộ các tính năng của ứng dụng.

Điều kiện để nâng cấp VIP trên ONUS

Để nâng cấp lên VIP 3 cần phải đạt tiêu chí số lượng token ONUS đang nắm hoặc đạt số lượng giao dịch theo yêu cầu. Sau đây là yêu cầu với từng cấp bậc VIP

ONUS- Cấp bậc VIP

Những quyền lợi nâng cao khi nâng cấp bậc VIP:

  • Mở rộng hạn mức giao dịch tại các tính năng như: Mua token trên Launchpad, Mua/bán VNDC, Giao dịch P2P, Giao dịch On-chain, Quy Đổi.
  • Được miễn hoặc giảm một số loại phí: Phí giao dịch On-chain, Phí bán VNDC trực tiếp.

Ngoài ra, khi đã sở hữu token ONUS, bạn có thể farming vào Pool của ONUS Shares để tìm kiếm thêm lợi nhuận. Xem bài [ONUS] Tính năng ONUS Share trên ứng dụng để biết cách làm chi tiết.

Nâng cấp hoặc Hạ cấp bậc VIP trên ứng dụng.

Chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp hoặc hạ cấp tự động trên ứng dụng, dựa vào tính năng Cài đặt

Tại màn hình chính, chọn biểu tượng hình đại diện (góc trên bên trái)

Tại mục Cài đặt, chọn Cấp độ VIP

Màn hình sẽ hiển thị các thông tin cần thiết về tài khoản: cấp độ VIP hiện tại, khối lượng giao dịch đã đạt được và số dư ONUS đang nắm giữ.

Bạn cần đảm bảo các điều kiện theo từng cấp VIP để được nâng cấp/hạ cấp.Chọn Nâng cấp/Hạ cấp

Lưu ý:

  • Nếu không đủ số dư ONUS, bạn cần mua thêm ONUS để được nâng lên hạng VIP mong muốn.
  • Yêu cầu hạ VIP sẽ được kiểm tra và xem xét trong 7 ngày.
  • Bạn có thể giữ nguyên tài khoản VIP hiện tại bằng cách ấn Hủy yêu cầu hạ VIP.
Facebook Comment

About the author

nguyenchung89

Leave a Comment