FINHAY

Tổng quan về Linh vật Báo gấm của Finhay trong 01 năm

Linh vật báo gấm của Finhay mới được Finhay ra mắt gần đây. Được đánh giá là có một mức độ liều lĩnh, mức tăng trưởng lên tới 30% trên một năm.

Mức tăng trưởng này Finhay lấy ở đâu, Finhay dựa vào dữ liệu trong quá khứ của 05 quỹ, và tính toán theo một tỷ lệ phân bổ thích hợp. Người đầu tư vào linh vật này đòi hỏi phải có tố chất như sau: Phải có tinh thần thép và một trái tim sắt đá, khi thị trường biến động liên tục. Như vậy là tương đương với bạn đang đầu tư cổ phiếu trên sàn chứng khoán rồi.

Các Quỹ trong linh vật Báo gấm gồm có 04 quỹ ETF và 01 quỹ trái phiếu. Trong đó quỹ ETF chiếm tới 95%, còn quỹ trái phiếu chỉ chiếm 5% mà thôi.

Chi tiết các quỹ ETF như sau:

Để các bạn hình dung linh vật báo gấm được tạo nên những quỹ nào, và tỷ lệ từng quỹ là bao nhiêu? Mình liệt kê bên dưới để mọi người có thể hiểu rõ. Việc đưa các quỹ hiệu quả, và tỷ lệ % phân bổ vào linh vật báo gấm thích hợp, nó quyết định sự tăng trưởng của linh vật báo gấm.

  • FUESSVFL- Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD: Chiếm tỷ lệ rất cao tới 40% trong Báo gấm, nó mô phỏng theo chỉ số của nhóm nghành tài chính, năm vừa rồi tăng rất nhanh. Mình đã có viết 01 bài đánh giá hiệu quả của quỹ này theo phương pháp đầu tư định kỳ: https://taichinhvn.org/hieu-qua-dau-tu-quy-fuessvfl/
  • FUEVN100-Quỹ ETF VINACAPITAL VN100:Chiếm tỷ lệ lên tới 25% trong Báo gấm Finhay, nó mô phỏng hoạt động của chỉ số VN100 – bộ chỉ số vốn hóa được HOSE xây dựng phản ánh sự biến động của 100 cổ phiếu thành phần của VN30 và VNMidcap. Mình có bài tính hiệu quả: https://taichinhvn.org/hieu-qua-dau-tu-quy-fuevn100-12-thang/
  • FUEMAV30-Quỹ ETF MAFM VN30 (HOSE) của công ty Quản lý quỹ Mirae Asset Việt Nam (MAFMC) chiếm tới 12% trong Báo gấm Finhay
  • FUESSV50- Quỹ ETF SSIAM VNX50, chiếm 18% trong linh vật Báo gấm, Quỹ mô phỏng chỉ số HNX30, bao gồm 30 cổ phiếu hàng đầu được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  • SSIBF là quỹ trái phiếu của QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

Biểu đồ so sánh tăng trưởng Báo gấm và các Quỹ.

  • Phương pháp vẽ: Đầu tư một lần duy nhất vào đầu kỳ, vẽ biểu đồ dựa theo sự tăng trưởng của các quỹ và tỷ lệ phân bổ trong linh vật báo gấm.
  • Thời gian dữ liệu: Các quỹ ETF trong linh vật báo gấm, có những quỹ chỉ tròn 01 năm, cho nên thời gian rất ngắn.

Mọi người lưu ý, sự tăng trưởng trong quá khứ của các quỹ ETF, không nhất định sẽ tăng trưởng trong tương lai. Mọi người theo dõi dựa vào tính hình thị trường mà đầu tư phù hợp theo vốn và mức độ chịu rủi ro của cá nhân mình.

Bao gam Finhay

Theo như trên biểu đồ thì quỹ ETF FUESSVFL đứng đầu, tiếp theo là Báo gấm, tiếp theo là FUESSV50, đến FUEMAV30, FUEVN100 và cuối cùng là quỹ trái phiếu SSIBF.

Sự tăng trưởng của linh vật báo, đến từ sự đóng góp rất lớn của quỹ ETF FUESSVFL, vốn là quỹ mô phỏng theo nhóm nghành tài chính. Thời gian vừa rồi, ETF FUESSVFL tăng rất mạnh. Nó chiếm tỷ lệ trong linh vật báo gấm rất cao, đồng nghĩa cũng kéo linh vật này tăng trưởng cao và ngược lại.

Các quỹ phân bổ vào các Linh vật nào?

Các quy trên, ngoài việc phân bổ vào Báo gấm, thì nó còn xuất hiện ở các linh vật khác trong Finhay. Để giúp mọi người biết hiểu rõ hơn, mình đã tổng hợp lại bảng như sau.

Update: Bảng phân chia tỷ lệ bên dưới, đã được Finhay cập nhật theo tỷ lệ mới nhất nhé.

bao gam finhay

Hầu hết các linh vật đều có 02 quỹ FUEVN100 và FUEMAV300, chỉ riêng FinLead và FUESSV50 là thuộc độc quyền về Báo gấm thôi.

Download ứng dụng đầu tư & tích lũy FINHAY

Mã giới thiệu: 0917 699 693

Apple Store

GooglePlay

 

Facebook Comment

About the author

nguyenchung89

2 Comments

Leave a Comment